IS EEN PREFA DAK GESCHIKT ALS BLIKSEMBEVEILIGING?

Metalen daken zijn conform de Oostenrijkse norm ÖVE/ÖNORM EN 62305 (geldig sinds 01-01-2008) bij voldoende plaatdikte als “natuurlijk” bestanddeel van een vanginrichting gedefinieerd. Sinds 12-07-2010 is de bovengenoemde norm ook de in ETV 2002/A2 conform §2 lid 1 bindend verklaard.

PREFA dakbedekkingselementen (dakpannen, dakschindels, daklosanges en dakpaneel FX.12) en PREFA gladde bandbedekkingen (PREFALZ) zijn daarmee als bliksembeveiligingssysteem (vanginrichting op het hoogste punt en vastklemmen van de aarding op de dakgoot) toegestaan.

Bliksembeveiligingsmaatregelen die verder gaan dan de eisen in de hierboven genoemde normen, maken een eenvoudige montage van een conventionele vanginrichting mogelijk. Vraag hiervoor de montagehandleiding aan of neem contact op met onze gebruikstechniek.

Let op: In de norm zijn enkele uitzonderingen gedefinieerd, bijv. explosiegevaarlijke objecten (munitie-opslag, molens enz.), objecten waar grote groepen mensen aanwezig zijn (scholen, peuterspeelzalen  enz.), zendinstallaties, kerncentrales, musea etc. In geval van twijfel moet er een extra, conventionele bliksemafleider door een erkende electricien of bliksembeveiligingsinstallateur worden gemonteerd.

Contact